jtemplate.ru - free extensions for joomla
 • templates/header/header_01.jpg
 • templates/header/header_02.jpg
 • templates/header/header_03.jpg
 • templates/header/header_04.jpg
 • templates/header/header_05.jpg
 • templates/header/header_06.jpg
 • templates/header/header_07.jpg
 • templates/header/header_08.jpg
 • templates/header/header_09.jpg
 • templates/header/header_10.jpg
 • templates/header/header_11.jpg

Leesrooster NBG  

   

Tekst voor vandaag (Taizé)  

 • ma. 16 mei
  Uit de profeet Jesaja: Omwille van mijn volk zal ik niet zwijgen en ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. (Js 62:1-5)
   

Vorming en toerusting - De lerende gemeente

We willen voortdurend mogelijkheden scheppen tot vorming en toerusting van elkaar, om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.
Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke problemen.
Ook willen we werken aan de toerusting van kader in onze kerkgemeente, zodat leidinggevenden zo goed mogelijk toegerust worden tot hun taak.
De vorming van jongeren in de gemeente willen wij bijzondere aandacht geven d.m.v. de basiscatechese en het leerhuis voor jongeren.
   

Kerkdiensten  

zondag 22 mei, 10:00 uur
ds. J. Ek, Brummen
donderdag 26 mei, 10:00 uur
mw. ds. R. van der Hucht, Didam, Hemelvaartdag
zondag 29 mei, 10:00 uur
Ds. T. Menting, Gendringen
   

Bijwonen kerkdienst  

Er zijn geen maatregelen meer i.v.m. Corona. Uiteraard houden we rekening met diegene die afstand wil houden of een mondkapje wil dragen.

   
© Protestantse Gemeente te Didam

Intranet login