jtemplate.ru - free extensions for joomla
 • templates/header/header_01.jpg
 • templates/header/header_02.jpg
 • templates/header/header_03.jpg
 • templates/header/header_04.jpg
 • templates/header/header_05.jpg
 • templates/header/header_06.jpg
 • templates/header/header_07.jpg
 • templates/header/header_08.jpg
 • templates/header/header_09.jpg
 • templates/header/header_10.jpg
 • templates/header/header_11.jpg

Leesrooster NBG  

   

Tekst voor vandaag (Taizé)  

 • vr. 22 oktober
  Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen: Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. (Joh 17:6-11)
   

Vorming en toerusting - De lerende gemeente

We willen voortdurend mogelijkheden scheppen tot vorming en toerusting van elkaar, om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.
Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke problemen.
Ook willen we werken aan de toerusting van kader in onze kerkgemeente, zodat leidinggevenden zo goed mogelijk toegerust worden tot hun taak.
De vorming van jongeren in de gemeente willen wij bijzondere aandacht geven d.m.v. de basiscatechese en het leerhuis voor jongeren.
   

Bijwonen kerkdienst  

Naar aanleiding van de versoepelingen en adviezen van de landelijke PKN heeft de kerkenraad besloten de volgende maatregelen te nemen:

 • We geven elkaar de ruimte.
 • Koffiedrinken na de dienst mag weer.
 • Vanaf november vieren we weer het Heilig Avondmaal.
   

Kerkdiensten  

   
© Protestantse Gemeente te Didam

Intranet login