jtemplate.ru - free extensions for joomla
 • templates/header/header_01.jpg
 • templates/header/header_02.jpg
 • templates/header/header_03.jpg
 • templates/header/header_04.jpg
 • templates/header/header_05.jpg
 • templates/header/header_06.jpg
 • templates/header/header_07.jpg
 • templates/header/header_08.jpg
 • templates/header/header_09.jpg
 • templates/header/header_10.jpg
 • templates/header/header_11.jpg

Leesrooster NBG  

   

Tekst voor vandaag (Taizé)  

 • ma. 16 mei
  Uit de profeet Jesaja: Omwille van mijn volk zal ik niet zwijgen en ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. (Js 62:1-5)
   

Jeugd en jongeren

We willen in onze gemeente een klimaat scheppen waarin jongeren zich naar hun eigen aard goed ‘vinden’ kunnen en waarin ze het gevoel hebben door de andere leeftijdsgroepen geaccepteerd te worden. Maar ook moet er de vrijheid zijn om op hún manier kerk te zijn.
 
Er is een beleidsplan voor het jeugdwerk in onze gemeente. Daaruit nemen we de doelstellingen voor het jeugd- en jongerenwerk hier over:
 • we willen dat kinderen (spelenderwijs) vertrouwd raken met het Woord,
 • we willen samen met kinderen, tieners en jongeren gemeente zijn,
 • we willen als gemeente een huis creëren waar de elementen Veiligheid, Zekerheid, Geborgenheid en Herkenning met hoofdletters geschreven worden,
 • we willen kinderen, tieners en jongeren laten ervaren wat de begrippen naastenliefde en gerechtigheid betekenen. Niet alleen in woorden maar ook in daden. Dus samen leven en verantwoordelijk zijn voor elkaar,
 • we willen kinderen, tieners en jongeren leren samen met de gemeente Gods woord en zijn bevrijdende daden te vieren,
 • we willen kinderen, tieners en jongeren laten zien wat het is, naar Gods woord en normen te leven, door het voor te leven en hen te wijzen op hen die ons voorleven,
 • we willen kinderen, tieners en jongeren kennis laten maken met het bevrijdende, verheugende toekomstperspectief dat God ons biedt en waaraan wij willen werken.
Een spilfunctie in het geheel van het jeugdwerk is toegedacht aan de jeugddiaken en/of jeugdouderling. Wil er voortgang zijn in datgene wat de kerk heeft over te dragen aan komende generaties, dan dient de kerk duidelijk te maken waar zij voor staat en dat datgene waarvoor zij staat van het grootste belang is voor de samenleving der mensen. Zij zal dus, in samenspraak met jongeren, creatief naar nieuwe wegen en vormen dienen te zoeken om haar boodschap uit te dragen. Pastorale aandacht voor jongeren is van het grootste belang.
   

Kerkdiensten  

zondag 22 mei, 10:00 uur
ds. J. Ek, Brummen
donderdag 26 mei, 10:00 uur
mw. ds. R. van der Hucht, Didam, Hemelvaartdag
zondag 29 mei, 10:00 uur
Ds. T. Menting, Gendringen
   

Bijwonen kerkdienst  

Er zijn geen maatregelen meer i.v.m. Corona. Uiteraard houden we rekening met diegene die afstand wil houden of een mondkapje wil dragen.

   
© Protestantse Gemeente te Didam

Intranet login