Ga naar Koormuziek

Gospelkoor 'All together'

Dit koor zingt liefst moderne liederen zoals Gospel, maar ook liederen vanuit Iona of Taizé. We zingen regelmatig in kerkdiensten in de eigen gemeente, bij veel van de feestelijke diensten zoals Pasen en Kerstmis verlenen we onze medewerking. Ook zingen we soms in andere gemeenten.

We oefenen elke maandag van 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur in de kerk. U bent van harte welkom om eens een keer mee te kijken, te zingen of te luisteren.

Projecten

Regelmatig zijn er projectkoren, waarbij een groep mensen, meestal het koor 'All Together', aangevuld met belangstellenden uit Didam of omgeving die zich voorbereiden op een speciale dienst, zoals bijv. de Caroldienst in de adventstijd of een speciale dienst in de veertigdagentijd of op Goede Vrijdag. Als een project start, dan maken wij hier op onze website en op alle andere mogelijkheden dit bekend!