jtemplate.ru - free extensions for joomla
 • templates/header/header_01.jpg
 • templates/header/header_02.jpg
 • templates/header/header_03.jpg
 • templates/header/header_04.jpg
 • templates/header/header_05.jpg
 • templates/header/header_06.jpg
 • templates/header/header_07.jpg
 • templates/header/header_08.jpg
 • templates/header/header_09.jpg
 • templates/header/header_10.jpg
 • templates/header/header_11.jpg

Leesrooster NBG  

   

Tekst voor vandaag (Taizé)  

 • vr. 21 januari
  Paulus zei tegen koning Agrippa: “Tot op de dag van vandaag heb ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.” (Hnd 26:1-23)
   

Formulier toezending Samen per email

Uit de geschiedenis van onze kerk

Artikelindex

De Protestantse gemeente te Didam is ontstaan op zeven januari 2008 door vereniging van de plaatselijke Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Didam.

Uit de geschiedenis van onze gemeente:
In onze streek is het evangelie, het goede nieuws aangaande Jezus, pas laat doorgedrongen. Pas in de loop van de achtste eeuw na Christus zijn hier bescheiden gemeenten ontstaan. Van Westervoort is bekend dat daar een kerkje is gesticht door Werenfried, één van de gezellen van Willibrord, en dat moet rond het jaar 730 zijn geweest. Misschien dat omstreeks die tijd de "tijding van vreugde" ook Didam bereikt heeft en misschien gebeurde dat vanuit Emmerik, waar al in 700 de Sint Maartenskerk was gesticht. Rond 1200 moet er in Didam een zelfstandige parochie zijn geweest maar verder weten we wel erg weinig over de vroegste kerkgeschiedenis van ons dorp.

Ingrijpende veranderingen hebben plaats gevonden aan het eind van de 16e eeuw. Officiéle kerkelijke vieringen van de katholieke eredienst werden toen door de overheid verboden en de Mariakerk werd toegewezen aan de 'gereformeerden'. Dat was toen de benaming van de aanhangers van de calvinistische reformatie. De gravin van Bergh (de graven van Bergh hebben tot 1905 het recht van benoeming van de kerkelijke voorgangers uitgeoefend!) benoemde in 1597 de eerste predikant, Pibo Ovitius. Dat moet een figuur zijn geweest die het 'conflictmodel' niet schuwde. Hij maakte zich zo onmogelijk dat hij binnen een jaar zijn hielen moest lichten. De 'gereformeerde religie' was voortaan de gunstelinge van de overheid, maar ze heeft in onze streek nooit echt voet aan de grond gekregen.

Eeuwenlang telde de gemeente slechts een 100 leden! Het overgrote deel van de mensen bleef katholiek, maar het openbare leven, rechtspraak, bestuur, onderwijs, werd 'geregeld' door protestanten. In de 17e eeuw slepen zij nogal eens de messen, maar het dorpsleven moest per slot van rekening ook leefbaar blijven en zo hebben de beide bevolkingsgroepen geleerd om samen te leven. De gemeente kerkte in de Mariakerk, met onderbrekingen van 1672-1674 en in de Franse tijd rond 1800.

In het midden van de 20e eeuw was de Mariakerk hard aan een volledige restauratie toe maar de kosten daarvan zouden ontstellend hoog komen te liggen. Bovendien was de kerkruimte veel te groot voor de kleine gemeente. In 1951 heeft de Hervormde gemeente deze prachtige kerk verkocht aan de katholieken en bouwde op eigen grond aan de Torenstraat het huidige - nog steeds naamloze - kerkje, dat in 1954 in gebruik werd genomen. Uit de Mariakerk werden o.a. meegenomen: een koperen lezenaar met het opschrift "Didamse K(erk) anno 1713" en een 17e eeuwse ijzeren kaarsenkroon met twee rijen van zes armen.

In 1973 werd het kerkje vergroot en uitgebreid met vergader- en/of activiteitenruimten. In de loop van de zeventiger jaren is onze gemeente wat talrijker geworden.

Hervormden en 'gereformeerden woonachtig in Didam', werden op 22 februari 1987 verenigd in een federatieve samenwerkingsgemeente, aangeduid met de naam Hervormd/Gereformeerde Kerkgemeente Didam.
Op zeven januari 2008 zijn de plaatselijke Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Didam verenigd tot Protestantse gemeente te Didam.
De Protestantse gemeente te Didam is een onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland (PKN).

Bij de scheiding van kerk en staat in de 19e eeuw heeft de Nederlandse Hervormde Kerk haar privileges verloren en daardoor is het soms heel moeilijk geweest om als zelfstandige kleine gemeente te blijven bestaan. Tot nu toe is dat dankzij de inspanning van het College van Kerkrentmeesters (vroeger Kerkvoogdij/ College van Beheer) en van de gemeenteleden toch gelukt. En we hopen dat we ook in de toekomst samen een bescheiden partijtje mogen blijven meeblazen in onze dorpssamenleving tot eer van de Eeuwige die ons geroepen heeft tot zijn dienst.

Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de kerken van Didam is te vinden in: 'Kerkenboek Didam - Geloven rond de Diemse toren (duizend jaar kerkgeschiedenis)'. Een exemplaar is te koop bij het College van Kerkrentmeesters.

Predikanten

 
1 Pibo Ovitius van Abbema begin 1597 tot vóór 18 november 1597
2 Lambertus Leopoldus vanaf 1604, overleden in 1609
3 Joannes Joerlingius 31 juli 1607 tot 1626
4 Samuel Verstegus juli 1626 tot april 1629
5 Theodorus Tholenius 1629 tot 1632
6 Arnoldus Pfiffenmacher 1632 tot 1637
7 Theodorus Brassicanus 1637 tot 17 september 1641
8 Jodocus Willichius 1641 tot 1648
9 Theodorus Cornelii ab Englisch 1648 tot 1653
10 Hermannus Falck 1654 tot 1665
11 Henric van Zelst begin 1665 tot 11 mei 1697
12 Arnoldus Borstius 5 augustus 1697 tot 12 juni 1701
13 Hermannus Thomas ten Poll 4 september 1701 tot 15 juli 1719
14 Gerhard Christiaan Hagedoorn 29 oktober 1719 tot 9 september 1744
15 Herman Hendrick Mencke 25 april 1745 tot 28 april 1767
16 Hermannus Wilhelmus van Uchelen 4 september 1768 tot 11 oktober 1808
17 Wilhelmus van der Veur 1 april 1810 tot 30 september 1827
18 Joannes Paré 17 augustus 1828 tot 26 april 1835
19 Daniël Johan Gulden 9 augustus 1835 tot 28 maart 1876
20 Hendrik Gerard Braam 1 juli 1877 tot 1 mei 1896
21 Nicolaas Lofvers 8 november 1896 tot april 1899
22 Frederik Hendrik Germs 6 augustus 1899 tot 1 december 1906
23 Gerhard Johan Bernard Stork 26 mei 1907 tot 1 mei 1943
24 Jacobus Petri 4 juli 1943 tot 1 mei 1950
25 Willem Pieter Johannes Wesseldijk 25 februari 1951 tot 1 januari 1958
26 Jan Verburg 23 februari 1958 tot 23 april 1967
27 Dirk van Loo 14 mei 1967 tot 28 juni 1998
28 Pieter Hendrikus Endedijk 30 augustus 1998 tot 1 oktober 2007
29 Annette Ursula Melzer 1 september 2008 tot 1 januari 2017
30 Rosemarie van der Hucht 1 augustus 2019 tot heden
 
   

Kerkdiensten  

zondag 23 januari, 10:00 uur
ds. L. den Besten, Zevenaar
zondag 30 januari, 10:00 uur
mw. ds. J. v. Baardewijk, Duiven
   

Bijwonen kerkdienst  

U bent weer van harte welkom in onze kerkdiensten. Ook het koffiedrinken na afloop vindt weer plaats. Wel blijven de volgende maatregelen van kracht:

 • altijd 1,5m afstand houden (dus b.v. ook geen stoelen verschuiven)
 • draag een mondkapje als u niet zit
   
© Protestantse Gemeente te Didam

Intranet login